Hope Etudiants Palestine is een vereniging zonder winstoogmerk die zich inzet voor de toekenning van studiebeurzen aan studenten in Palestina