Hoe het project werkt


Criteria om in aanmerking te komen voor de Hope-beurs


Hope heeft, samen met de plaatselijke comités, besloten regels en procedures voor de toekenning van subsidies vast te stellen. Voor deze methode is gekozen om de betrekkingen met de partners soepel te laten verlopen, de doelstellingen efficiënt te kunnen nastreven en de waarden en beginselen die aan het optreden van de vereniging ten grondslag liggen, in acht te nemen.

Daartoe moeten de plaatselijke comités bepaalde criteria in acht nemen bij de selectie van studenten die voor de Hope-beurs in aanmerking komen.

Indien u dat wenst, kunt u deze criteria in het volgende bestand raadplegen.