Onze partners


De Hope ASBL heeft momenteel vier Palestijnse academische autoriteiten als partners :

  • Al Kamandjâti Muziekschool in Ramallah en Jenin;
  • Al Quds Universiteit in Jeruzalem;
  • Arab American University of Palestine - AAUP in Jenin;
  • de Palestinian Medical Relief Society - PMRS in Ramallah, waar gezondheidswerkers in de plaatselijke gemeenschap worden opgeleid.

Bij elke instelling zijn plaatselijke comités opgericht om de contacten op te volgen. Zij bevelen studenten aan die voldoen aan de criteria voor een studiebeurs. Deze comités verlenen ook pedagogische en administratieve steun aan de studenten.

ARAB AMERICAN UNIVERSITY IN PALESTINE

De Arab American University (AAUP) is de eerste particuliere Palestijnse universiteit, die in 2000 is opgericht in samenwerking met de California State University (CSU) in Stanislaus en de Utah State University (USU) in Logan. De universiteit telt meer dan 11.300 studenten, waarvan 40% afkomstig is uit Palestina, 55% uit het Palestijnse thuisland en 5% uit internationale landen.

De AAUP biedt kwaliteitsonderwijs aan Palestijnse en internationale studenten en streeft ernaar een leider te zijn in het Palestijnse hoger onderwijs. Deze universiteit heeft indrukwekkende vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van onderwijsfaciliteiten en laboratoria. De leerplannen zijn afgestemd op de behoeften van de Palestijnse samenleving. De AAUP wil haar afgestudeerden vertrouwd maken met de door buitenschoolse activiteiten verworven vaardigheden, kwalificaties en kennis die nodig zijn om zelfstandig denken en ondernemersvaardigheden te ontwikkelen teneinde bij te dragen tot de algemene nationale en duurzame ontwikkeling. Daartoe rekruteert de AAUP de beste en slimste vakmensen, academici en onderzoekers uit Palestina en het buitenland, een aanpak die de bronnen van het onderwijs diversifieert en verrijkt en de overdracht van de nieuwste vorderingen in wetenschap en technologie mogelijk maakt.

De AAUP gaat er prat op internationale kwaliteitsnormen te hanteren en een vooraanstaande academische instelling te zijn die altijd aanwezig is in lokale, regionale en internationale academische fora.

Voor het jaar 2020 zijn 16 beurzen toegekend aan AAUP-studenten. Hope kent beurzen toe aan jongeren die op verschillende gebieden studeren: beroepen in de gezondheidszorg, gemeenschaps- en milieugezondheid, ergotherapie, computernetwerk en informatiebeveiliging, Engelse taal, boekhouding, informatica, medische beeldvorming, tandheelkunde, lichamelijke opvoeding, Arabische taal, tandheelkunde.

Als u geïnteresseerd bent, hier is de link naar de website van de universiteit : https://www.aaup.edu/  

PALESTINIAN MEDICAL RELIEF SOCIETY

De Palestinian Medical Relief Society is een op de gemeenschap gebaseerde Palestijnse gezondheidsorganisatie. PMRS werd in 1979 opgericht door een groep Palestijnse artsen en gezondheidswerkers. Zij trachtten de gezondheidsinfrastructuur te verbeteren, die in die tijd als gevolg van de Israëlische militaire bezetting vervallen en ontoereikend was. Het is een non-profit, vrijwillige NGO en een van de grootste NGO's op het gebied van gezondheidszorg in Palestina.

PMRS creëert nationale gezondheidsprogramma's die gericht zijn op preventie, onderwijs, deelname van de gemeenschap en empowerment. PMRS streeft naar verbetering van het algehele fysieke, mentale en sociale welzijn van alle Palestijnen, ongeacht hun etnische, politieke, sociale, economische, religieuze of genderstatus. De PMRS-gezondheidsdiensten richten zich op de behoeften van de meest kwetsbare leden van de Palestijnse samenleving: vrouwen, kinderen, gehandicapten en armen in plattelandsdorpen, vluchtelingenkampen en stedelijke centra.

Hope ASBL steunt studenten die deelnemen aan de opleidingseenheid van het PMRS programma. Onze beursstudenten volgen een twee jaar durende bijscholingscursus. Het opleidingsprogramma is toegespitst op de gezondheidswerkers als een essentiële hulpbron voor de ontwikkeling van de sector. De studenten komen de grondbeginselen leren van eerstelijnszorg en het helpen van mensen om te handelen in hun dorpen, lokale gemeenschappen, met families, bejaarden en in alle situaties van spanning en lijden. Onder de studenten die wij financieel steunen, gaat een sterk gevoel van solidariteit uit, omdat zij hetzelfde meemaken als degenen die zij steunen.

Tot op heden heeft de VZW Hope 6 studiebeurzen gefinancierd voor jongeren om deze opleiding te volgen.

Als u meer wilt weten, is hier de link naar de website van deze NGO : https://www.pmrs.ps/  

AL KAMANDJÂTI

Al Kamandjâti is een culturele vereniging die is opgericht op initiatief van Ramzi Aburedwan, een altviool- en bouzouq-speler die beroemd is geworden op het internationale toneel. In 2002 richtte Ramzi Al Kamandjâti op in Frankrijk, terwijl hij muziek studeerde aan het Conservatoire au Rayonnement Régional in Angers. Hij groeide op in de buurt van Ramallah, in het vluchtelingenkamp Al Amari, waar zijn familie zich in 1948 gedwongen moest vestigen. Zoals veel Palestijnse kinderen werd zijn jeugd sterk beïnvloed door het geweld van de bezetting en de eerste Intifada (1987-1992).

Het doel van Al Kamandjâti is om muziek toegankelijk te maken voor de hele Palestijnse gemeenschap, met name in achtergestelde gebieden. Al Kamandjâti wil kinderen muziekonderwijs bieden en zo hun waardering voor de Palestijnse cultuur, maar ook voor de Arabische en internationale culturen, versterken. Daartoe heeft de vereniging verschillende muziekscholen in Palestina geopend.

Hope steunt leerlingen in twee muziekscholen, Al Kamandjâti, één in Ramallah en de andere in Jenin. Momenteel is Hope verheugd om 4 studiebeurzen te financieren.

Als u meer over deze school te weten wilt komen, kunt u hun website bezoeken : https://www.alkamandjati.org/fr 

AL QUDS UNIVESITY

De Al-Quds Universiteit, opgericht in 1984, is een Palestijnse universiteit. Het is belangrijk op te merken dat het de enige school ter wereld is die in de buurt van een scheidingsmuur ligt. De hoofdcampus van de universiteit bevindt zich in Abu Dis, maar er zijn nog vier andere campussen in Jeruzalem, Sheikh Jarrah, Beit Hanina en Rammalh (al-Bireh). Al Quds biedt hoger onderwijs en gemeenschapsdienst in de omgeving van Jeruzalem en in naburige steden, dorpen en vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever.

Met meer dan 13.000 studenten heeft Al Quds een groot bereik. Sommige van hun leden komen uit de gehele Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van de districten Bethlehem, Hebron, Jenin, Jericho, Nablus, Ramallah, Tulkarem en Qalqilia.

De universiteit bestaat uit vijftien academische faculteiten, waaronder kunst, geneeskunde, tandheelkunde, rechten, Koran, techniek, en andere. Al Quds is een centrum van creativiteit en biedt een dynamische leeromgeving die vrijheid van meningsuiting en innovatief onderzoek aanmoedigt. Al Quds stimuleert zijn studenten om actieve, geëngageerde, open en coöperatieve burgers te zijn, goed geïnformeerd en geïnteresseerd in wereldculturen.

Om in de voorhoede van de academische wereld te blijven, heeft Al Quds University internationale partn erschappen met Amerikaanse en Europese universiteiten. Zij is ook betrokken bij innovatief onderzoek over de hele wereld.

Vandaag kent de VZW Hope 14 studiebeurzen toe aan studenten van de Al Quds Universiteit. Deze beursstudenten studeren op verschillende gebieden: beroepen in de gezondheidszorg, persoonlijke bijstand, elektrotechniek en elektronica, verpleegkunde, informatica, bedrijfskunde, economie, kunst, Engelse taal, verloskunde, architectuur, enz.

Als u meer wilt weten over Al Quds Palestinian University, kunt u hun website bezoeken : https://www.alquds.edu/en