Ons project


Een vaststelling : een indrukwekkende wil onder de Palestijnse jeugd !

In Palestina heeft de onderwijssector zwaar te lijden onder het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dit weerhoudt jongeren er echter niet van de wil te hebben om een betere toekomst te bereiken, voor zichzelf maar ook voor hun regio.


Eén doel : dit testament steunen !

Hope is van mening dat het succes van deze studenten de situatie in Palestina zal verbeteren. De toekenning van studiebeurzen aan studenten is daarom een middel voor Hope om in dit conflict vreedzaam op te treden.

Het is belangrijk te onderstrepen dat de roeping van Hope niet is om politieke eisen te stellen, maar om de jongeren te steunen die dagelijks de repercussies van het conflict voelen.Onze waarden en beginselen


  • Een vreedzame aanpak en de verwerping van elk fundamentalisme of extremisme.
  • Steun voor studenten in financiële moeilijkheden tot het einde van hun studies, op voorwaarde dat zij hun examens met een minimum van 75% afronden.
  • Individueel en regelmatig contact met elke student tijdens zijn studie en zo mogelijk daarna.
  • Het beginsel van non-discriminatie, ongeacht geslacht, godsdienst of regio van herkomst.
  • Ervoor zorgen dat de armste mensen en jonge vrouwen toegang hebben tot studies.
  • Transparantie, medeverantwoordelijkheid en een respectvolle relatie tussen de partners.